Музыкалық мектептер

Жазбаларды көрсету 61-61 (61).

Академический Вокал (Рамазанова Рузия Газисовна )

Мекеме: № 5 Балалар музыка мектебі

Жасы: 8-9

Бағасы: 8000

Мекен-жайы: Абая 54А

Картада көрсету
Қабылдау жоқ

Сипаттама: На отделении работает 8 педагогов Срок обучения – 7 лет академический вокал - Рамазанова Рузия Газисовна