Организации дополнительного образования

Показаны записи 181-200 из 641.

Логика әлемі (Орманова Кенескуль Кошекбаевна )

Организация: Дом школьников №2

Возраст: 7-15

Стоимость: Бесплатно

Адрес: Гоголя 165

Показать на карте
Нет приема

Описание: Сіздер, балаларыңыздың өз бетінше іздену әрекетін қалыптастырып интеллектуалдық және ерік пен білім белсенділігін дамытып , өз пікірін еркін айтуға және дұрыс сөйлеу мәдениетін қалыптастыруға, алған білімдерін күнделікті өмірде қолдана білуін қалайсыз ба? Ендеше, №2 Оқушылар үйінде «Логика...

Уведомить об открытии приема

Қызықты ағылшын (Нурелова Шарапат Нуртаевна)

Организация: Дом школьников №2

Возраст: 7-9

Стоимость: Бесплатно

Адрес: Гоголя 165

Показать на карте
Нет приема

Описание: Оқушыларды ағылшын тілінің дыбыстарын нақты айтуға дағдылындыра отырып, ағылшын тілінің әріптерін мен дыбыстарының ерекшеліктерін ажырата білуге үйрету. Ағылшын тілінің граматтикасын үйрете отырып,сөйлеу, сөйлем құрау қабілеттерін арттыру.Ағылшын тілінде мәтіндер оқуға, диалог құруға,ауыз екі сөйлеуге үйрету оқушылардың сөздік қорларын молайту.

Уведомить об открытии приема

Фортепиано (Танкачеева Наталья Александровна)

Организация: Дом школьников №2

Возраст: 7-15

Стоимость: 15000

Адрес: Гоголя 165

Показать на карте
Нет приема

Описание: Обучающие задачи: развитие певческих навыков во время игры, формирование у детей потребности общения с высокохудожественными образцами фортепианной музыки; воспитание у детей способности быть чуткими слушателями и исполнителями. Воспитательные задачи: воспитывать интерес, любовь и потребность к занятиям музыкой; воспитывать музыкальный вкус; воспитывать чувство коллективизма, умение доводить начатую работу до конца. Развивающие: развивать технические навыки при игре на фортепиано; развивать музыкальное мышление, память, речь, слуховое восприятие; развивать эмоциональную отзывчивость, творческую активность.

Уведомить об открытии приема

Хореографический коллектив "Вдохновение" (Ким Инна Героновна, педагог-модератор)

Организация: Дом школьников №2

Возраст: с 6 лет

Стоимость: Бесплатно

Адрес: ул. Джамбула 170 а

Показать на карте
Нет приема

Описание: Цель кружка: ставит танцевальное творчество детей как результат их танцевального воспитания, развития и обучения. Танцевальное творчество происходит посредством: - репетиционного процесса; - постановки отдельных танцевальных этюдов, номеров и целой танцевальной программы; - выступлений на различных мероприятиях. Задачи Образовательные: - формирование базовых хореографических навыков в области классического, народного и эстрадного танцев, элементарных навыков гимнастики, актерского мастерства, знание основных хореографических стилей и жанров; - развитие исполнительских способностей учащихся; -организация постановочной работы и концертной деятельности (разучивание танцевальных композиций, участие детей в...

Уведомить об открытии приема

Тау туризм (Қуандықов Нурбақыт Жеткергенұлы)

Организация: Дворец школьников

Возраст: 11-16 лет

Стоимость: 3000

Адрес: Дворец школьников, пр.Достык 124

Показать на карте
Идет прием

Описание: «Горные туризм» - направлен на популяризацию досуга учащихся, пропаганду здорового образа жизни и развитие туризма среди детей и подростков.

Отправить заявку

Жас турист (Әділбай Бақытжан Ержанұлы)

Организация: Дворец школьников

Возраст: 11-14 лет

Стоимость: 3000

Адрес: Дворец школьников, пр.Достык 124

Показать на карте
Идет прием

Описание: Туризм оқушыларды төзімділікке, ұйымдастыққа, еңбек сүйгіштігіне және қолайсыз жағдайларында қиындықтарды жеңуге тәрбиелейді. Туристік дағдырларды арттыру, сауықтыру жұмыстарын өз еркімен ұйымдастыру, алынған дағдыларды өмірде кездесетін қиын жағдайларда қолдана білу.туризм арқылы қаламыздын әсем де көрікті жерленін көру

Отправить заявку

«Жаяу жүру туризмі» (Тұрғамбаева Кулзия Абдрашевна)

Организация: Дворец школьников

Возраст: 12 -16 жас.

Стоимость: 3000

Адрес: Дворец школьников, пр.Достык 124

Показать на карте
Идет прием

Описание: «Жаяу жүру туризмі» үйірмесінің мақсаты,оқушыларға туризмнің негізін түсіндіру,сабақта алған білімдерін нығайту,табиғатта кездесетін төтенше жағдайларда өзін ұстай білуін үйрету,мақсаттарының ішіндегі маңыздысы саяхат, жорықтар өткізу. Жаяу жүру үйірмесіндегі туристік-өлкетану жұмыстары жас өспірімдерді Алматы қаласы туралы білімдерін тереңдету, өз туған жеріне деген сүйіспеншіліктерін арттыру; балалардың бойындағы патриоттық,экологиялық,рухани,эстетикалық және еңбекке баулу қасиеттерін, сонымен қатар интеллектуалдық білімдерін дамыту. Спорттық жаттығулар, туристік жарыстар арқылы алдына қойған мақсаттарына жетуді,тез шешім қабылдауды,өмірге қажет тәжірибе алуды үйретеді.

Отправить заявку

«Тау туристер» (Ерболатұлы Ернұр)

Организация: Дворец школьников

Возраст: 11-17 жас

Стоимость: 3000

Адрес: Дворец школьников, пр.Достык 124

Показать на карте
Нет приема

Описание: «Тау туристер» үйірмесі - оқушылардың бос уақытын тиімді пайдалануға, салауатты өмір салтына баулу және балалар мен жасөспірімдер арасында туризмді насихаттау мақсатында жұмыс жасайды. Өз кезегінде «Тау туристер» үйірмесі оқушыларға белсенді туризм түрлерінің техникасы және тактикасы, спорттық туризм, топографиялық бағдарлау, таулы аймақтағы және жалпы табиғи ортадағы техникалық қауіпсіздік ережесі, зардап шеккен адамға көмек, құтқару жұмыстары әдіс тәсілдерін үйретумен, сонымен қатар туған өлкенің тарихи-көрікті жерлерімен танысу мүмкіндігімен қамтамасыз ете алады. Туған өлкенің...

Уведомить об открытии приема

Юный турист (Болысбаева Айгерим Умергалиевна)

Организация: Дворец школьников

Возраст: 12-15 лет

Стоимость: 3000

Адрес: Дворец школьников, пр.Достык 124

Показать на карте
Идет прием

Описание: Программой предусмотрены теоретические и практические занятия. Основная задача теоретических занятий - дать необходимые знания об истории и развитии туризма, гигиене, медицине и технике безопасности, познакомить с основами топографии, научить чтению карт. В практических занятиях, наряду с изучением и совершенствованием специальных умений и навыков, большое внимание уделяется всесторонней физической подготовке, направленной на развитие силы, быстроты, выносливости, координации. Для этого используются, как специальные комплексы упражнений, так и спортивные и подвижные игры.

Отправить заявку

Юный геолог (Королева Наталья Николаевна)

Организация: Дворец школьников

Возраст: 11-17 лет

Стоимость: 3000

Адрес: Дворец школьников, пр.Достык 124

Показать на карте
Нет приема

Описание: Обучение геологическим дисциплинам проводится по принципу – от простого к сложному. Кружки имеют геолого-туристско-краеведческую направленность и ориентированы на изучение геологических дисциплин, познание родного края. Практические навыки, полученные на занятиях, позволяют существенно расширить знания, на конкретных примерах из царства минералов и горных пород. Знание геологических дисциплин позволяет удовлетворить познавательную потребность обучающихся.

Уведомить об открытии приема

Пешеходный туризм (Есембаева Ботакуз Бирмагамбетовна)

Организация: Дворец школьников

Возраст: 12-16 лет

Стоимость: 3000

Адрес: Дворец школьников, пр.Достык 124

Показать на карте
Нет приема

Описание: Цели и задачи пешеходного туризма, сформировать у детей основу пешеходного туризма, научить детей вести себя во время походов и экскурсии, приучать их к туристко — краеведческим навыкам, воспитывать у них бережное отношение к природе, окружающей среде, через спортивные и туристкие соревнования научить их вести здоровый образ жизни.

Уведомить об открытии приема

Литературное краеведение (Бостаева Ляззат Ауесхановна)

Организация: Дворец школьников

Возраст: 13-16 лет

Стоимость: 3000

Адрес: Дворец школьников, пр.Достык 124

Показать на карте
Идет прием

Описание: Кружок «Литературное краеведение» объединяет учащихся, которые проявляют интерес к изучению своего родного края. Программа «Литературное краеведение» разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и способностей детей. Ценность литературного краеведения заключается в том, что оно, расширяя и обогащая знания школьников о родных местах, о людях, проживающих рядом, прививает им любовь и уважение к истории культуры родного края, помогает полнее ощутить и осознать связь литературы с жизнью.

Отправить заявку

Табиғатты қорғау (Карамергенова Роза Ахметжановна)

Организация: Дворец школьников

Возраст: 10-16 жас

Стоимость: 3000

Адрес: Дворец школьников, пр.Достык 124

Показать на карте
Идет прием

Описание: Оқушылардың ғылыми-практикалық бағыттағы біліктілігін тереңдетіп,қоғам талабына сайбәсекеге қабілетті жас жеткіншектер дайындау. Сапалы білім беріп, бала бойындағы шығармашылық – интеллектуалды қабілеттерін дамыта шыңдау және адами — рухани саналарын арттыру. Ұрпақтың экологиялық мәдениетін қалыптастыра отырып, жаңа заманның көкірегі ояу, ұлттық сана-сезімі жоғары саналы азаматын тәрбиелеу болып табылады.

Отправить заявку

Жас турист (Искакова Айдана Турдалиевна)

Организация: Дворец школьников

Возраст: 13-16 жас

Стоимость: 3000

Адрес: Дворец школьников, пр.Достык 124

Показать на карте
Нет приема

Описание: «Жас турист» білім беру бағдарламасы — балалар мен жасөспірімдер денсаулығын нығайту, тиімді демалысын және бос уақытын мазмұнды ұйымдастыру; • Ғылыми, техникалық, көркем — шығармашылық, спорттық, туризм мен өлкетану, басқа да таным әрекеттерімен қоса білімін, біліктілігін кеңейту және тереңдету; • тарихи материалдарды игеру барысында танымдық қажеттіліктерін қалыптастыру; • үйірмеге қатысушылардың туған өлке туралы білімдерін кеңейту және тереңдету.

Уведомить об открытии приема

Жас турист (Мукашев Нурбол Алтымбекулы)

Организация: Дворец школьников

Возраст: 14-16 жас

Стоимость: 3000

Адрес: Дворец школьников, пр.Достык 124

Показать на карте
Идет прием

Описание: Туризм оқушыларды төзімділікке, ұйымдастыққа, еңбек сүйгіштігіне және қолайсыз жағдайларында қиындықтарды жеңуге тәрбиелейді. Туристік дағдырларды арттыру, сауықтыру жұмыстарын өз еркімен ұйымдастыру, алынған дағдыларды өмірде кездесетін қиын жағдайларда қолдана білу.Туризм арқылы қаламыздын әсем де көрікті жерленін көру.

Отправить заявку

Географ өлкетанушылар (Лапиева Айшакуль Конкаевна)

Организация: Дворец школьников

Возраст: 12-16 жас

Стоимость: 3000

Адрес: Дворец школьников, пр.Достык 124

Показать на карте
Идет прием

Описание: Салауатты өмір салтын насихаттау. Патриоттық тәрбие жүйесін нысалы дамыту, өз өлкесінің табиғатын сүйе білуге үйрету. Балалар мен жасөспірімдерді үйірмеге көптеп тарту. Жас ұрпақты жорық арқылы елін-жерін танып білуге тәрбиелеу. Оқушыларға туристік тәрбие беру арқылы табиғатқа деген сүйіспеншілігін арттырып, туған өлке табиғатын білуге, өз беттерімен ізденуге, дағдылануға жағдай жасау.

Отправить заявку

Жаяу туризм (Джекешова Кенжегуль Уркимбаевна)

Организация: Дворец школьников

Возраст: 12-16 жас

Стоимость: 3000

Адрес: Дворец школьников, пр.Достык 124

Показать на карте
Идет прием

Описание: Туристік дағдыларды арттыру, сауықтыру еңбектерін өз еркімен ұйымдастыру, алынған дағдыларды өмірде кездесетін қиын жағдайларда қолдана білу. Мақсатты және жүйелі түрде белсенді туристік қызметпен айналыса отырып, салауатты өмір салтын қалыптастыру, онда балалар жақсы жетіліп, психологиялық және физикалық шынығып, өз еркімен өмірге дайындау.

Отправить заявку

тау туризм (Абуов Дархан Шарханұлы)

Организация: Дворец школьников

Возраст: 11-17 жас

Стоимость: бесплатно

Адрес: Дворец школьников, пр.Достык 124

Показать на карте
Нет приема

Описание: «Тау туристер» балалар бірлестігі — оқушылардың бос уақытын тиімді пайдалануға, салауатты өмір салтына баулу және балалар мен жасөспірімдер арасында туризмді насихаттау мақсатында жұмыс жасайды. Өз кезегінде «Тау туристер» балалар бірлестігі оқушыларға белсенді туризм түрлерінің техникасы және тактикасы,спорттық туризм, таулы аймақтағы және жалпы табиғи ортадағы техникалық қауіпсіздік ережесі, зардап шеккен адамға көмек, құтқару жұмыстары әдіс тәсілдерін үйретумен, сонымен қатар туған өлкенің тарихи-көрікті жерлерімен танысу мүмкіндігімен қамтамасыз ете алады.

Уведомить об открытии приема

Родничок (Янушевская Светлана Геннадьевна)

Организация: Дворец школьников

Возраст: 5-10 лет

Стоимость: 3000 тенге

Адрес: Эколого-биологическое отделение ГККП "Дворец школьников" Щепкина дом 27

Показать на карте
Идет прием

Описание: Детское объединение «Родничок». Занятия в объединение «Родничок» проводятся на русском языке для детей 1-4 классов. Наши юннаты – это маленькие роднички, которым мы должны помочь вырасти, развиться и превратиться в большие полноводные реки, наполненные знаниями, добротой и любовью к природе. Занимаясь в кружке «Родничок», дети узнают о многообразии жизни на Земле и широком распространении животных и растений. Совершат удивительные путешествия в тропики и пустыни. Поднимутся высоко в горы и опустятся...

Отправить заявку

Жануарлар әлемі (Ахметбеков Жанболат Ахмерович)

Организация: Дворец школьников

Возраст: 10-15 жас

Стоимость: 3000 тенге

Адрес: Эколого-биологическое отделение ГККП "Дворец школьников" Щепкина дом 27

Показать на карте
Идет прием

Описание: Үйірме балаларды жануарлар әлемі туралы тереңірек білуге, оларды күтіп бағуға, қорғауға және қоршаған ортаны сүюге баулиды және мектепте алған теориялық білімдерін қосымша тереңірек оқытуға арналған. «Жануарлар әлемі» үйірмесінің жұмысы зоология бөліміндегі жан жануарлармен тығыз байланыста өтеді. Олар бөлімдегі жан-жануарлардың күнделікті мінез-құлықтарына бақылау жүргізе отырып, оларды өз қолдарымен ұстап, жақынырақ түсініп, олардың адамдардың қамқорлығына тәуелді екендігін ұғынады. Сол арқылы оқушыларды экологиялық жауапкершілік пен экологиялық мәдениеттілікке, білімділікке, әдептілікке, икемділікке, жанашырлыққа баулиды. Ғылыми-танымал...

Отправить заявку